Domov -Kontakt

Kontakt

Michal Valíček Jr.

Ing. Michal Valíček Jr.

Konateľ
Produktový špecialista
Polyolefiny, aditiva do PO

Eva Kolářová

Ing. Eva Kolářová

Obchodno-technický zástupca
Polyolefiny, aditíva do PO
Zodpovadná za: CZ, PL

Marta Chudejová

Predaj surovín
Zodpovedná za: SK, H

 

Michal Valíček St.

Ing. Michal Valíček

Produktový špecialista
PVC, aditíva do PVC

 

Martin Štilla

Ing. Martin Štilla

Produktový špecialista PO
Zodpovedný za: CZ, H, SK, PL, RO

 

David Thor

Dávid Thor

Sales & Marketing Manager
Zodpovedný za: H

 

Vanda Švaříčková

Predaj surovin
Zodpovedná za: CZ

Viktória Sladkayová

Ing. Viktória Sladkayová

Obchodno-technický zástupca
Zodpovedná za: CZ, H, SK, PL, RO

VALPLAST SK, spol. s r.o.

IČO: 47129778

DIČ: 2023778537

IČ DPH: SK2023778537

VALPLAST SK, spol. s r.o. - SKLAD

Bankové spojenie VALPLAST SK, spol. s r.o.

ČSOB, a.s.
Číslo účtu (EUR): 4018002424/7500
IBAN: SK92 7500 0000 0040 1800 2424
BIC: CEKOSKBX

VALPLAST CZ, spol. s r.o.

IČO: 29315379

DIČ: (DPH) CZ29315379

VALPLAST CZ, spol. s r.o. - SKLAD

Bankové spojenie VALPLAST CZ, spol. s r.o.

ČSOB, a.s.
Číslo účtu (EUR):  256986037/0300
IBAN: CZ61 0300 0000 0002 5698 6037
BIC: CEKOCZPP

ČSOB, a.s.
Číslo účtu (CZK): 255997818/0300
IBAN: CZ87 0300 0000 0002 5599 7818
BIC: CEKOCZPP

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu (EUR):  107-6725900257/0100
IBAN: CZ15 0100 0001 0767 2590 0257
BIC: KOMBCZPPXXX

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu (CZK): 107-6725340237/0100
IBAN: CZ98 0100 0001 0767 2534 0237
BIC: KOMBCZPPXXX

1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o.